Soutěž

KOŠÍK

Nahrávky
--
eZpěvník
84 (199 Kč)
Ostatní
--
Dodání
0 Kč (0,00 €)
Celkem
199 Kč (7,96 €)

Upravit | Objednat


Vyhlášení výsledků soutěže 2016

Na prvním místě se umístila píseň Děkovná. Blahopřejeme!

Na druhém místě skončila píseň Důvěřuj a pouhé 2 hlasy za ní - na místě třetím píseň Končilo léto.
Děkujeme všem za účast v této minisoutěži. Výherce z 1. místa budeme kontaktovat.Soutěž probíhá 4 týdny (odpovídá 4 hlasovacím kolům). V každém kole se začíná od počtu nula hlasů. Začátek soutěže 14.1.2016, konec soutěže 10.2.2016. Každý člověk může hlasovat 1x v daném kole z 1 ip adresy pro píseň, kterou chce podpořit.

Nehodnotí se kvalita aranže a nahrávky! Hlasující by měli hodnotit písně pouze podle obsahu textu a melodie.

Hlasovat můžete na úvodní stránce.


Děkovná    

hudba: Štěpán Bernady, text: Kristýna Štupáková, lok: Ostrava, Slavkov u OP, Frýdek
Ježíš je na poušti    

hudba: Ondřej Talaš, text: Jiří Dyčka, lok: olomoucký seminářKončilo léto - prvních pět let    

hudba a text: Vít Raška, lok: KopřivniceDůvěřuj    

hudba a text: Anežka Kazíková, lok: Nová Lhota
Rozdělení 4 samostatných týdnů (hlasovacích kol):

1. kolo: 14. - 20.1.2016
2. kolo: 21. - 27.1.2016
3. kolo: 28. - 03.2.2016
4. kolo: 04. - 10.2.2016


Písně v soutěži musely splnit tato vstupní kritéria:
- píseň musí být vlastní, tedy jak autorská melodie, tak autorský text
- text písně musí splňovat následující - bude s KŘESŤANSKOU TÉMATIKOU, nebo bude o NĚČEM, co lze definovat jako kladné, pozitivní, povzbuzující člověka k dobru
- na aranži písně nezáleží, může být nahraná třeba jen s doprovodem kytary, nebo klavíru, stejně tak může být s kompletní aranží. K aranži písně se při hodnocení nebude přihlížet.

Pro malý počet přihlášených písní upouštíme od záměru oslovit odbornou porotu pro hodnocení písní.

Proč to vlastně děláme? Jde nám především o to, abychom podpořili autory v jejich tvůrčím úsilí. Možná máme mezi sebou autory, kteří nemají možnost prezentovat výsledky svého snažení. Takto třeba dojde k navázání kontaktů mezi těmi, kteří tvoří a těmi, kteří by rádi objevili nové písně, kterých není nikdy dost.

Vítěz bude vyhlášen 11.2.2016. Zcela netradičním způsobem bude pojata výhra, která není od samého začátku zveřejněná. Bude spíše symbolická, zato "ušita na míru" vítězi.